Fönstermålning och fönsterrenovering

Underhåll av fönster är viktig del av underhållet av alla fastigheter. Dessvärre är det vanligt att fönster, som skulle hålla länge med rätt underhåll, istället byts ut till nya, s.k. underhållsfria. Det är nästan alltid bättre att ta hand om befintliga fönster än att byta ut dem.

Fönstermålning och fönsterrenovering kostar pengar, och är arbetskrävande. Men även att byta ut fönstren kostar pengar. Ett fönster gjort av trä, tillverkat före 1980, är ofta gjort i kärnvirke, som är extra tålig furu som är svår att få tag på idag. 

Den som googlar på ord som fönsterbyte och fönstermålning kommer att hitta flera artiklar om renovering av kyrkor, exempelvis i Karlstads stift, som i Östra Ämtervik. Kyrkor är viktiga kulturbyggnader, och det är naturligtvis viktigt att deras kulturvärden bevaras. Men kyrkor är inte de enda kulturbyggnaderna i vårt land. Det finns även många fastigheter som rymmer lägenheter och kommersiella lokaler som kan räknas som kulturbyggnader. Och även byggnader som inte klassas som kulturminnesmärken kan ha detaljer som är värda att bevara. Fönstren kan vara ett exempel. 

Fönsterrenovering

Skäl att välja fönsterrenovering

Vad vinner man då som fastighetsägare på att låta renovera fönstren, istället för att byta ut dem? Att fastighetens fasad bevaras för framtiden är ett skäl. Ett annat skäl är att det kostar mindre att renoverar fönstren än att byta ut dem, och att det innebär mindre resursanvädning, eftersom en fönsterrenovering kräver mindre mängder material. 

En fönsterrenovering kan också innebära energibesparing, inte bara när det handlar om användning av resurser, utan även när det handlar om uppvärmningen av huset. Gamla fönster kan bli dragiga med tiden, men det går i de flesta fall att åtgärda detta, utan att byta ut hela fönstret.

Även om någon del av fönstret har gått sönder går det i de flesta fall att åtgärda detta, när det rör sig om ett äldre fönster. Gamla fönster är byggda i delar, och kan plockas isär. Det gör det enkelt att byta en trasig bit mot en ny.

Fönstermålning och fönsterrenovering

37 reaktion på “Fönstermålning och fönsterrenovering

Lämna ett svar