Kolla rören med rörinspektion

I en fastighet finns det rör, och inte bara där. Rören löper även under fastigheten, och till och från den. Det finns många faktorer som kan orsaka problem med rören, och då är det en bra idé att göra en rörinspektion. 

Problem med rören behöver inte bero på att de blivit slitna, och i behov av stambyte eller relining. De kan också bero på sättningar i marken, inträngningar av rötter eller något annat. Därför är rörinspektion en viktig åtgärd för många fastighetsägare. Genom en sådan går det att upptäcka vad som har orsakat störningarna. Det kan vara så att ett stambyte måste göras, men det vet man säkert först efter att rörinspektionen har gjorts. 

Rörinspektion i fastighet

Hur går en rörinspektion till?

Vid en rörinspektion används en kamera, monterad i änden på en kabel eller på en liten, fjärrstyrd bil, för att filma rören inifrån. Filmen observeras i realtid, vilket gör att man kan upptäcka störningar direkt och inspektera dessa mer noggrant med kameran. Dessutom sparas filmen, för att kunna göra en mer noggrann kontroll i efterhand. 

Utifrån vad som konstateras vid rörinspektionen kan man besluta om andra åtgärder, som stambyte eller relining. Det kan också visa sig att problemet har sin orsak utanför fastigheten, exempelvis i ledningarna som går fram till huset. 

Företag som arbetar med rörinspektion har också i allmänhet andra tjänster i sitt utbud. Ett exempel är Relita i Uppsala, som förutom rörinspektion bland annat arbetar med gatsopning och asbestsanering.

Rörinspektion i offentlig regi

Rörinspektion kan också göras för att kartlägga de kommunala avloppsledningarna. I Klippan ska 25 mil ledningar filmas, för att upptäcka mindre störningar innan de orsakar stora problem.  Ett exempel på hur det annars kan gå är Hjälmstaskolan i Vallentuna, där läckande ledningar har orsakat dyra vattenskador.

Kolla rören med rörinspektion

Lämna ett svar