Råvindskonvertering – vad är det?

Råvindskonvertering innebär att en råvind i en fastighet görs om till lägenheter. Det är en åtgärd som kan ge ytterligare intäkter till en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, men det är också en process med flera fallgropar.

Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer att göra om sina råvindar till lägenheter. När lägenheterna säljs får föreningen nya medlemmar, och därigenom också nya intäkter. Det är naturligtvis en utdragen process, som tar lång tid från beslut till att de nya lägenheterna är inflyttningsklara. Men det är ofta värt det. 

Om du sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening, och ni funderar på att konvertera er råvind till bostäder, kan ni göra en värdering av ytan här. 

Råvind

Viktigt att tänka på vid råvindskonvertering

Fler och fler vill konvertera råvindar, rapporterar Dagens industri. I småhus har man länge inrett råvindar, men när det kommer till flerbostadshus är det inte lika vanligt. När en hel lägenhet ska skapas i ett utrymme som tidigare varit en råvind är kraven också högre. Råvinden ska inte bara isoleras, och el dras in. Det är också viktigt att ordna bra ventilation. Det som kan ställa till problem är framför allt vatten och avlopp, som ju kräver ett visst tryck för att fungera. Stammarna i huset kan behöva göras om för att detta ska fungera när huset får fler lägenheter. 

En råvindskonvertering kan möta motstånd från de som bor i föreningen framför allt från de som bor högst upp, under råvinden. Det är inte säkert att de är positivt inställda till att få grannar som bor ovanpå dem. Av denna anledning är det viktigt att klargöra fördelarna med råvindskonverteringarna för alla i föreningen. Det är också viktigt att låta en erfaren firma sköta arbetet. Det finns många byggkonsulter som har specialiserat sig på råvindskonverteringar. Be om referenser från sådan konsulter, så har ni ett bra underlag när ni ska ta beslut om råvindskonvertering.

Råvindskonvertering – vad är det?

Lämna ett svar